Życie Sanghi

Życie naszej Sanghi jest raczej spokojne - ale przybiera różne formy, pozwalające uczestniczyć w nim osobom o róznych potrzebach i różnych miejscach zamieszkania.

Jakkolwiek podstawową formą działaności pozostają

  • cotygodniowe spotkania w Warszawie,

oferujemy też:

  • codzienne medytacje (7:30) na Skype

  • comiesięczne spotkania na Skype (format podobny do spotkań cotygodniowych)

  • Dni Uważności - ok. sześciogodzinne spotkania, organizowane kilka razy w roku

  • wycieczki - organizowane również kilka razy w roku; spotykamy się aby po prostu pobyć razem, zapraszamy naszych przyjaciół, zabieramy ze soba dzieci. Zwykle są to wycieczki do okolicznych lasów, ale był też spływ kajakowy Wkrą.

  • odosobnienia - kilkudniowe wyjazdy poza Warszawę; prowadzi je nauczyciel (klka lat temu był to minich z Plum Village, w 2104 roku Murray Corke z Wielkiej Brytanii). Planujemy organizować odosobnienia co roku jesieną.

  • Szlachetna Paczka - co roku (od roku 2011) przygotowujemy paczki dla jednej z rodzin potrzebujących pomocy.